JFC Jönköping Fried Chicken

Östra Storgatan 50
036-30 78 80